Història
L’any 1997, es crea l’Institut de Santa Eugènia amb la fusió de l’Extensió de Batxillerat Dalmau Carles (1991-1997) i de la Escola de Formació Professional de Sant Narcís (1952-1997).
L’Escola de FP de Sant Narcís va néixer el febrer de 1952 en un edifici del Barri de Sant Narcís amb el nom de Taller-Escuela Sindical San Narciso. Fou el centre de FP pioner a les comarques gironines. Es va assortir del material i dels alumnes de l’escola d’aprenents de Sant Josep, al carrer Escola Pia. El centre es va consolidar entre 1960 i 1970 amb diverses especialitats: metall, electricitat, hostaleria i delineació. Entre 1970-1980, l’Institut visqué la transició i el traspàs a l’AISS i al Ministeri de Treball. Entre 1980 i 1990, el centre va passar al Ministerio de Educación y Ciencia, i finalment a la Generalitat de Catalunya. L’any 1985, l’escola d’Hostaleria s’independitzà (físicament el 1992, a una finca davant dels Maristes, on es troba actualment), i s’instaurà la branca d’Administració i Comercial. 
L’Extensió de Batxillerat Dalmau Carles es va crear al costat mateix de les instal·lacions del CEIP Dalmau Carles en aules prefabricades, com una avantguarda del que seria el futur institut. S’hi feien BUP i COU i tot l’institut eren aules prefabricades a l’entorn d’un passadís central.
El 1997, van iniciar-se les classes al nou Institut Santa Eugènia. Els començaments no van ser senzills degut a la complexitat organitzativa i a la coexistència de diversos plans d’estudis en un mateix centre, BUP (2n i 3r) i COU, amb la FP (2n, 3r, 4t i 5è), conjuntament amb els nous estudis d’ESO (1r, 2n i 3r).
No va ser fins al començament del curs 2001-2002 amb l’extinció de forma definitiva de la FP antiga, que el centre va començar a tenir l’estructura actual.
L’any 2005 vam inaugurar una ampliació de la zona dels tallers que ha permès tenir unes instal·lacions modernes per poder adequar la nostra oferta formativa de cicles formatius a les necessitats de les empreses del nostre entorn.