Història
L’any 1997, el professorat de l’IES provenia de la suma del professorat de l’Extensió de Batxillerat Dalmau Carles (1991-1997) i de la Escola de Formació Professional de Sant Narcís (1952-1997).

La FP de Sant Narcís (1952-1997)
La FP de Sant Narcís va néixer el febrer de 1952 en un edifici del Barri de Sant Narcís amb el nom de Taller-Escuela Sindical San Narciso. Fou el centre professional pioner a les comarques gironines. Es va assortir del material i dels alumnes de l’escola d’aprenents de Sant Josep, al carrer Escola Pia. El centre es va consolidar entre 1960 i 1970 amb diverses especialitats: metall, electricitat, hostaleria i delineació. Entre 1970-1980, l’Institut visqué la transició i el traspàs a l’AISS i al Ministeri de Treball. Entre 1980 i 1990, el centre va passar al Ministerio de Educación y Ciencia  i finalment a la Generalitat de Catalunya. L’any 1985, l’escola d’Hostaleria s’independitzà (físicament el 1992, a una finca davant dels Maristes) i s’instaurà la branca d’Administració i Comercial. A partir dels anys 90, ja se sabia que el centre havia de traslladar-se. A partir d’aquell moment va començar un període de negociacions que va culminar amb el trasllat al nou centre a l’estiu del 1997.

L’IB Dalmau Carles (1991–1997)
L’Extensió de Batxillerat Dalmau Carles es va crear al costat mateix de les instal·lacions del CEIP Dalmau Carles en aules prefabricades, com una avantguarda del que seria un futur Institut. A mesura que s’hi anaven impartint nous cursos de BUP va anar augmentant el nombre de barracons. El Nadal de 1994, les aules foren traslladades al darrera del cementiri de Santa Eugènia, en la finca que havia estat del camp de futbol. S’hi feien BUP i COU i tot “l’institut” eren aules prefabricades a l’entorn d’un passadís central.

L’Institut Santa Eugènia (1997-2014)
El 1997, van iniciar-se les classes al nou Institut Santa Eugènia. Els començaments no van ser senzills deguts a la complexitat organitzativa i a coexistència de diversos plans d’estudis en un mateix centre, BUP (2n i 3r) i COU, amb la FP (2n, 3r, 4t i 5è) conjuntament amb els nous estudis d’ESO (1r, 2n i 3r).

No va ser fins al començament del curs 2001-2002 amb l’extinció de forma definitiva de la FP antiga que el centre va començar a tenir l’estructura d’enguany.

Vistes les coses, cal concloure que el resultant final de tot el procés de fusió dels dos centres amb l’arrencada del nou INS ha estat positiu. S’ha consolidat una forma de treball acadèmic i d’acolliment dels alumnes d’ESO; s’ha donat qualitat als estudis de Batxillerat i s’ha aconseguit un gran nivell d’acceptació i inserció laboral en els estudis Professionals.