Diversitat
El departament de diversitat del nostre institut es divideix en tres branques, cadascuna de les quals atén un cert perfil d’alumnat:

Aula d’acollida: Atén alumnat nouvingut amb l’objectiu que agafi competència lingüística en llengua catalana a nivell oral i escrit.

El professorat responsable és en Joan Gratacós, la Míriam Julià i l’Anna Pascual.

Pedagogia terapèutica: Atén alumnat que presenta lentitud en el ritme d’aprenentatge i dificultats per aprendre en un o més dels ítems següents:
 
- Expressió oral
- Comprensió oral
- Expressió escrita
- Habilitat lectora bàsica
- Comprensió lectora
- Càlcul matemàtic

La professora Lurdes Casanova n’és la responsable.

Aula Oberta: Atén alumnat amb fracàs escolar derivat del baix rendiment que causen:
 
- les dificultats d’aprenentatge
- els problemes d’adaptació
- els problemes de control de conductes (són distrets i inconstants)
- la desmotivació i despreocupació pel futur
- el rebuig a les normes

El professorat que n’és responsable és la Rosa Casademont, la Carme Juidias i l’Iván Martín.

El departament de diversitat treballa conjuntament i de manera molt estreta amb l’educadora social Sònia Vila, la qual realitza les següents tasques:

- Coordinació dels projectes singulars
- Mediació de conflictes
- Detecció d’alumnes amb algun tipus de problemàtica
- Dinamització d’activitats de pati
- Orientació acadèmica i laboral

Per tal de dur-les a terme es coordina amb direcció, tutors i tutores, EAP, assistència social, empreses, ajuntament, etc.