Estudis
El professorat del Departament de Tecnologies, oferta les següents matèries:

A la ESO:

Materies obligatòries:

Tecnologies: 2n i 3r. ESO. S'imparteixen 3 hores setmanals i s'utilitzen el taller i l'aula d'informàtica per aconseguir les competències proposades a la programació.

Matèries optatives:

Informàtica: 4t. ESO

Tecnologia: 4t. ESO

Materia de Modalitat al Batxillerat:

Tecnologia industrial: 1r. i 2n BTX