Estudis
Cicles formatius que imparteix:

Grau mitjà: 
Instal·lacions elèctricques i automàtiques
Grau superior: 
Sistemes electrotècnics i automatitzats