Tallers/Laboratoris
Image

Màquines elèctriques
:
Al Cicle Mitjà d'Instal·lacions elèctriques i automàtiques s'aprenen els coneixements i habilitats bàsiques per al muntatge i reparació de màquines elèctriques.

Automatismes:
Al Taller d'automatismes tractem el funcionament dels sistemes automàtics, des dels cablejats més senzills fins als sistemes automàtics programats,  per saber realitzar muntatges i reparacions de sistemes automàtics.

Projectes:
Al Cicle Superior de Sistemes electrotècnics i automàtics s'aprèn a utilitzar programari específic per confeccionar memòries tècniques de disseny i projectes (programa CYPE).
 
CAD:
El dibuix fet amb ordinador és una eina important tant el Cicle Superior com el Cicle Mitjà.
 
Instal·lacions singulars:
Instal·lacions de telecomunicacions conforme al reglament ICT.
Instal·lacions de seguretat.
Instal·lacions fotovoltaiques.
 
Domòtica:
Són els sistemes automàtics presents als habitatges i edificis utilitzats per a la gestió del confort, consum energètic i la seguretat.

Instal·lacions elèctriques en edificis i habitatges:
En baixa tensió a grau mig, i en baixa i alta tensió a grau superior.

Instal·lacions elèctriques especials:
Enllumenat exterior, instal·lacions temporals (obres, fires, estands, ...), instal·lacions elèctriques d'alta seguretat (quiròfans, sales d'intervenció, ...), piscines, tanques elèctriques per bestiar, ...