Espais

L’Institut ocupa una superfície de 20.000 m2 entre els carrers Enric Marquès, al Nord; Montnegre, a l’Oest i Maria Castanyer, al Sud. El límit Est el marca el camp de futbol de Can Gibert i de Santa Eugènia. Hi ha 10.000 metres de patis, 2.000 d’aparcaments i 8.000 de construïts (1a fase -1997-, 6.000; 2a fase -2006-, 2.000). Va costar originàriament 600 milions de les antigues pessetes (3.600.000 euros). Les obres van començar a principis de setembre de 1995 i els arquitectes responsables foren Josep Riera Micaló, Jaume Grabuleda i Jordi Crous. L’edifici resultant és d’una singular bellesa i va ser obra finalista dels Premis d’Arquitectura de les Comarques Gironines 1997.

El cos principal del complex és l’aulari (fins a 70 aules-classe), distribuïdes en planta baixa i tres pisos. S’accedeix a la factoria a través d’un pati porticat, que és l’intercomunicador general. Els tallers, el gimnàs, la cantina, la biblioteca i l’aulari donen al pati. En una llenca quadrada d’aquest pati emporlanat hi ha un jardí cuidat i arbrat que trenca l’harmonia dura del ciment. S’accedeix al pati de sorra i arbres i a les pistes poliesportives a través d’una porta que és un pont d’entrada i sortida d’aules a l’alçada del primer pis.

El curs 2006-2007 varem poder inaugurar l’ampliació de la zona de tallers. Aquesta ampliació ens va permetre doblar l’espai destinat als cicles formatius i tenir uns tallers molt dignes per a poder impartir docència.

 

En l’actualitat el centre disposa de:

·         23 aules comuns

·         2 Aules d’idiomes

·         4 Aules d’informàtica

·         2 Aules de tecnologia

·         2 Aules de música

·         3 Laboratoris

·         2 Aules de visual i plàstica

·         2 Aules obertes

·         1 Aula d’acollida

·         1 Gimnàs polivalent

·         2 pistes poliesportives

·         1 Taller de mecanització

·         1 Taller de soldadura

·         2 Tallers d’electrotècnia

·         2 Tallers de comerç

·         1 Taller de fred i calor

·         1 Taller d'impressió gràfica

·         1 Biblioteca

·         1 Bar- Cantina