Activitats i recursos
Empresa i màrqueting també a la xarxa

El Departament de Comerç i Màrqueting ofereix a l'alumnat del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Comerç i del Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió Comercial i Màrqueting, com també a l'alumnat d'Economia i d'Economia de l'Empresa del Batxillerat, la possibilitat de compartir recursos i participar de les matèries que formen part del seu aprenentatge a través de la xarxa.

L'eina fonamental és l'aula virtual de l'Institut on s'hi pot trobar tota mena de recursos, interactuar amb el professorat i lliurar les tasques que se'ls hi encarreguin a través d'aquest entorn virtual. 

També des del curs 2012-13 disposen del blog Empresa i Màrqueting, que el en el primer curs d'existència va ser finalista de la VII edició del Concurs Espiral d'Edublogs, és una eina de participació per a l'alumnat, més enllà de les parets de l'aula, a més d'una font de recursos per a l'aprenentatge.

Tanmateix, també des del curs 2012-13, els continguts al voltant del món de l'empresa i el màrqueting són presents a les xarxes socials, a través del perfil de Twitter @empresamq, seguit per la immensa majoria de l'alumnat i on la seva aportació és una font d'enriquiment i aprofundiment dels continguts treballats a classe.