Grau superior

Comerç i Màrqueting:

Gestió de vendes i espais comercials 
(Horari: 1r matí i 2n tarda)

 


 LOG

Edificació i Obra Civil:

Projectes d'edificació
(Horari: Matí)


També es pot cursar en mode semipresencial

LOG

Electricitat i Electrònica:

Sistemes electrotècnics i automatitzats
(Horari: 1r matí i 2n tarda)

 

També es pot cursar en mode semipresencial

 

Energia i aigua

Eficiència energètica i energia solar tèrmica
(Horari: Tarda)

2 cicles en 3 anys 
Conjuntament amb el cicle de Desenvolupament de projectes d'insl·lacions tèrmiques i de fluids es poden assolir en tres anys, gràcies a la convalidació de mòduls comuns

LOG

Instal·lació i Manteniment:

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
(Horari: Tarda) 
 


2 cicles en 3 anys 
Conjuntament amb el cicle d'Eficiència energètica i energia solar tèrmica es poden assolir en tres anys, gràcies a la convalidació de mòduls comuns
LOG

Prevenció de riscos professionals
(Horari: Tarda) 

També es pot cursar en mode semipresencial

 

 


Links d'interés
:


Orientació a Girona (PIFP.cat)

Informació dels cicles formatius que s'ofereixen i els seus currículums Departament d’Ensenyament: FP
 Consulta els centres on pots cursar els diferents estudis

Més informació dels Cicles formatius FP

Informació de les Proves d'accés als Cicles formatius

Informació de les Mesures flexibilitzadores de la FP