Grau superior
        

FORMACIÓ PROFESSIONAL

COMERÇ I MÀRQUETINGGestió de vendes i espais comercials

(Horari: 1r matí i 2n tarda)2 cicles en 3 anys 

CONJUNTAMENT AMB EL CICLE 

 

 

 

Marqueting i Publicitat (NOU!)

(Horari: 1r matí i 2n tarda)


 LOG

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL


Projectes d'edificació
(Horari: Matí)
ES POT CURSAR EN MODALITAT 

semipresencial 

LOG

 

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Sistemes electrotècnics i automatitzats
(Horari: 1r matí i 2n tarda)

 

 

 

ES POT CURSAR EN MODALITAT 

semipresencial 

 

ENERGIA I AIGUA


Eficiència energètica i energia solar tèrmica
(Horari: Tarda)

2 cicles en 3 anys 

CONJUNTAMENT AMB EL CICLE 


Instal·lacions tèrmiques i de fluids 

(convalidació de mòduls comuns)

LOG

 

INTAL·LACIÓ MANTENIMENT


Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
(Horari: Tarda) 
 

2 cicles en 3 anys 

CONJUNTAMENT AMB EL CICLE 


Eficiència energètica i 
energia solar
(convalidació de mòduls comuns)

 

 

Prevenció de riscos professionals
(Horari: Tarda) 
ES POT CURSAR EN MODALITAT 

semipresencial 


Links d'interés
:


Orientació a Girona (PIFP.cat)

Informació dels cicles formatius que s'ofereixen i els seus currículums Departament d’Ensenyament: FP
 Consulta els centres on pots cursar els diferents estudis

Més informació dels Cicles formatius FP

Informació de les Proves d'accés als Cicles formatius

Informació de les Mesures flexibilitzadores de la FP