PREINSCRIPCIÓ

Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS de preinscripció  DEL 2 AL  8 DE JUNY


Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. 

Només es pot formalitzar una sol·licitud, que s'ha de presentar al centre demanat en primer lloc, indicant-hi els centres, cicles o torns als quals es vol accedir.

Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics d'accés que estableix la normativa (consulteu la pestanya "Accés CFGM" de la pàgina enllaçada).

Per fer la preinscripció cal:


— conèixer el calendari  del procés,
— consultar els centres,
— conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i preparar la documentació, si escau,
— emplenar i presentar la sol·licitud: si és la sol·licitud electrònica, amb l'enviament ja queda enregistrada; si s'emplena amb suport informàtic, cal enviar el resguard de la sol·licitud al centre,
— presentar la documentació, identificativa o dels criteris al·legats
només en els supòsits previstos en què no es pot validar electrònicament, i que es detallen al resguard de presentació de la sol·licitud, al correu del centre: b7006939@xtec.cat

 

Només en casos excepcionals en que no es pot evitar la presencialitat es podrà fer la preinscripció presencial demanant  cita previa 


— 
Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les diverses llistes, Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juliol de   2020 IMPORTANT COMPROVAR PUNTUACIÓ, presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol de 2020 

       Llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020

— 
Consultar el centre assignat  30 de juliol de 2020

— Fer la matrícula de l'1 al 7 de setembre de 2020

 

 

 

                                                                                              CFGM IMPRESSIÓ GRÀFICA i CONVERTING           

ATENCIÓ: FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL AMB REQUISIT ESPECÍFIC (Prioritat de + 18 anys) del CFGM IMPRESSIÓ GRÀFICA i CONVERTING

1) Emplenar (majors de 18 anys) el següent full de   SOL·LICITUD   i enviar-lo al mail a: b7006939@xtec.cat amb l'assumpte del mail: PREINSCRIPCIÓ_IMPRESSIÓ_2020

— ADJUNTAR la documentació

2) També us podeu preinscriure a través de l'aplicatiu (sobretot si sou menors de 18 anys). I seguir amb les instruccions que teniu a l'inici  "per fer la preinscripció cal.."

 

 


                                                                                     

 

 

         CFGM INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I CLIMATITZACIÓ           

 

ATENCIÓ: SI ALGÚ VOL CURSAR EL CFGM INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I CLIMATITZACIÓ, a l'aplicatiu només trobareu per fer preinscripció a 2n curs ja que heu de fer PREINSCRIPCIÓ  I CURSAR prèviament  CICLE DE GRAU MIG D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR.