MATRÍCULA 2n CURS I REPETIDORS DE 1r CURS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

LLegiu atentament les instruccions  i envieu l'imprès corresponent al cicle que curseu (deseu com suggerim a les instruccions si us plau) i el justificant de pagament al correu secretaria@isanteugenia.cat   

Si algun alumne vol fer algun canvi en les condicions de permís d'imatge, difusió de material o sortides signats el curs passat per tota l'escolarització,ho haurà de comunicar al correu secretaria@isantaeugenia.cat.
 
En cas de ser major d'edat cal omplir la segona part  (full 3) de l'imprès de matrícula per l'autorització d'accés a dades acadèmiques.


MATRICULA 2n CURS  (i repetidors de 1r) ACTIVITATS COMERCIALS
MATRICULA 2n CURS (i repetidors de 1r) INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIO DE CALOR
MATRICULA 2n CURS (i repetidors de 1r) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
MATRICULA 2n CURS (i repetidors de 1r)INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ
MATRICULA 2n CURS (i repetidors de 1r) IMPRESSIO GRAFICA I CONVERTING
MATRICULA 2n CURS (i repetidors de 1r)MECANITZACIO
MATRICULA 2n (i repetidors de 1r) CURS OBRES D'INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ
MATRICULA 2n CURS PREIMPRESSIÓ DIGITAL