MATRÍCULA 2n CURS I REPETIDORS DE 1r CURS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

LLegiu atentament les instruccions  i envieu l'imprès corresponent al cicle que curseu (deseu com suggerim a les instruccions si us plau) i el justificant de pagament al correu secretaria@isanteugenia.cat  

      PODEU CONSULTAR  A L'APARTAT Formació Professional:     NORMATIVA DE PREU PUBLIC PER CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR 

Si algun alumne vol fer algun canvi en les condicions de permís d'imatge, difusió de material o sortides signats el curs passat per tota l'escolarització,ho haurà de comunicar al correu secretaria@isantaeugenia.cat.
 

MATRÍCULA 2n curs GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS


MATRÍCULA 2n curs PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS


MATRÍCULA 2n curs PROJECTES D'EDIFICACIÓ

MATRÍCULA 2n curs SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS


MATRÍCULA 2n curs DESENVOLUPAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I FLUIDS