MATRÍCULA   1r BATXILLERAT ALUMNES NOUS


Abans de divendres  10 de juliol  heu  de fer la tria d'optatives amb aquest formulari :    ENVIEU   abans del 14 de juny a l'adreça electrònica  b7006939@xtec.cat   a ser possible EN UN ÚNIC CORREU  la documentació que us indiquem FOTOGRAFIADA O ESCANEJADA   LA DOCUMENTACIÓ A ENVIAR ÉS. 
La formació dels alumnes no pot deixar de banda la millora de les seves competències en l’àmbit digital. És per això que des del centre apostem, des de fa temps, per una integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en la nostra activitat lectiva habitual. Aquestes tecnologies inclouen recursos d’internet i s’escau informar-vos de quins són els que utilitzem habitualment en el centre, amb més o menys intensitat, depenent dels estudis que cursa cadascú. Són els següents: 1) Intranet de l’Institut Santa Eugènia. Sobretot serveix per a la comunicació amb les famílies i control de l’assistència i puntualitat dels alumnes. Però també té un servei de missatgeria interna a disposició de tota la comunitat educativa. 2) Moodle. Es tracta d’un entorn virtual d’aprenentatge, estructurat en cursos, on el professorat pot oferir a l’alumne un llibre digital amb continguts interessants per a la matèria, activitats per fer en línia, bústies digitals per lliurar treballs, fòrums i missatgeria per aclarir dubtes i intercanviar informació. 3) G-Suite per educació. També es tracta d’un entorn virtual d’aprenentatge amb unes prestacions semblants a les del Moodle, que porta integrat, a més, l’edició de documents. 4) e-Twinning. És una plataforma educativa europea que serveix per comunicar-se amb altres països europeus. Això ens facilita, sense haver de viatjar, participar en projectes d’aprenentatge en col·laboració amb altres centres d’Europa.
  • DNI / NIE o PASSAPORT DE L’ALUMNE/A, DNI/ NIE O PASSAPORT DE  MARE i PARE O TUTORS LEGALS, LLIBRE DE FAMÍLIA
  • RESGUARD DEL  TÍTOL D'ESO
  • JUSTIFICANTS DE PAGAMENT
         1. JUSTIFICANT DE PAGAMENT  (DEL CAIXER AUTOMÀTIC CODI DE BARRES)  MATERIAL I ACTIVITATS  CURRICULARS .

           2.  JUSTIFICANT DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA CORRESPONENT AL PAGAMENT DE L’AMPA  (VOLUNTARI I UN PER FAMÍLIA)

                  3. JUSTIFICANT DE PAGAMENT (DEL CAIXER AUTOMÀTIC CODI DE BARRES) DEL LLOGUER DE L'ARMARIET  (OPCIONAL)

Podeu descarregar aquí els fulls de pagament 1, 2 i  3 


Si no es pot  evitar la presencialitat per realitzar el tràmit de matrícula  demaneu CITA PREVIA  abans del 14 de juliol