Programa

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb la participació del Departament d’Educació i el Departament de Treball i Indústria, assessorats per professionals de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) va iniciar l’any 1998 un programa per innovar els centres educatius.

Any rere any aquest programa ha augmentat en nombre de participants i ha acumulat experiència, la mateixa que permet aquest curs escolar 2005-2006 editar aquesta guia per a seguir tot el procés.

El programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots aquells centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar totes aquelles accions educatives que tenen la finalitat d’afrontar des de l’educació, els nous reptes del desenvolupament sostenible. A Catalunya, el bagatge dels centres educatius pel que fa a l’educació ambiental i a la sostenibilitat és important. Existeixen programes de naturalesa molt diversa que treballen en aquesta línia. Entre aquestes propostes s’hi pot trobar l’Agenda 21 Escolar, les auditories energètiques, la xarxa d’escoles solars, les campanyes municipals adreçades als centres, els Camps d’Aprenentatge, els programes de participació social i evidentment, el programa Escoles Verdes.

El programa Escoles Verdes es va iniciar l’any 1998 com a prova pilot amb dotze centres de Catalunya públics i privats, de primària i secundària repartits geogràficament per a tot el territori. Es van escollir, d’entre tots els centres de Catalunya, els que mostraren un interès major a participar en un nou projecte que demanava l’execució conjunta. Al curs 2004/2005 el nombre s’eleva als 233 centres, des d’educació infantil fins a secundària.

El programa s’ha anat configurant mitjançant l’experiència i l’aplicació directa del treball realitzat pels centres. Durant tot aquest procés de consolidació, s’han definit els documents de treball, els processos d’implicació i participació dins l’escola i les oportunitats d’intercanvi d’experiències entre els centres. Són eines pensades i creades per ajudar a consolidar el repte de l’ambientalització dels centres educatius, un repte d’innovació educativa adaptada a les possibilitats reals de cada centre. El nombre creixent d’adhesions ha obligat a establir estructures sistemàtiques que defineixen els espais d’aportació dels centres en el programa. Anualment es demana la seva participació en jornades d’intercanvi i s’ofereix un seguiment personalitzat on s’estableixen complicitats i relacions per al treball conjunt.

Són molts i diferents els interessos i necessitats que un centre educatiu manifesta quan decideix incorporar-se a aquest programa: assessorament extern, voluntat de promoure canvis i implicar un nombre més important de mestres, professores i professors, formació permanent, ordenació i sistematització d’actuacions fetes de manera aïllada en la gestió del centre i en l’àmbit curricular, recerca de correlacions entre el que es viu al centre educatiu i el que s’ensenya etc. Però tots coincideixen en una voluntat de transformar el centre, la manera de fer i la seva relació amb l’entorn. Cada centre coneix la pròpia realitat i sap quines són les seves necessitats i interessos. El centre evolucionarà i canviarà la manera de ser i de fer en base als principis de la sostenibilitat.

Els principals motius per adherir-se a aquest programa són:

  • Voluntat de canviar l’escola: la manera de fer, de ser i de treballar per adaptar-la a situacions ambientals i socials actuals
  • Fomentar la participació de tots els agents del centre a través d’un projecte global i integrat en la pràctica docent
  • Sistematitzar la feina feta en relació a l’educació ambiental per abordar-la de manera global i integrada
  • Aconseguir un reconeixement social al treball realitzat
  • Formar ciutadans crítics i participatius capaços de fer front als reptes de la sostenibilitat

El programa Escoles Verdes incideix de manera individual i global en cadascun dels centres i persegueix un canvi en la manera d’enfocar i abordar les tasques docents i la gestió de l’equipament. No és un programa puntual i finit, limitat a una àrea, curs, nivell o centrat en una temàtica concreta. És un programa global que té en consideració, i dóna importància, al clima escolar, la planificació i organització i les relacions dins i fora del centre.

Els objectius del programa El programa Escoles Verdes té tres objectius:

  • Ambientalitzar els centres educatius
  • Aconseguir un desenvolupament escolar global
  • Fomentar ciutadans crítics i participatius