Tractament de residus
EL CAMÍ DELS RESIDUS

PAPER
-Cada aula té un contenidor específic  i una safata pel paper reutilitzable
Recollida: Servei de neteja de l’IES

ENVASOS
-Cada pis disposa d’un contenidor específic
-Cinc contenidors en l’exterior

Recollida: Servei de neteja de l’IES

Image


VIDRE
-Contenidors situats al laboratori de CN

Recollida: Departament CN

PILES
-Contenidor situat a l’entrada
Recollida: Departament CN

CARTUTXOS TINTA I TÒNERS
-Caixa per a la recollida, situada a la sala de professorat
Recollida:  amb l’empresa “Ecològic” de Barcelona

LABORATORIS
-Armari  i contenidor per a la recollida de productes tòxics situat al laboratori de FiQ
-Caixa per a la recollida  de termòmetres trencats...al departament de Ciències de la Naturalesa
Recollida: El cap de departament de CN , una vegada a l’any, porta els residus a la deixalleris

TALLER DE METALL
-Contenidor amb restes de ferralla situat a l’aparcament de cotxes
Recollida: El departament de Mecànica té contactat un servei de recollida

 

BAR
-Contenidors de recollida orgànica, vidre, paper, barreja
-Recollida dels olis
Recollida: El responsable del bar s’encarrega de retirar els contenidors corresponents.
L’oli , el recull una empresa específica.

RESTES HORT
-Espai específic, situat a l’hort
Recollida: responsable de l’hort

RESTES PODA
-En el contenidor orgànic i/o deixalleria
Recollida: El jardiner contractat per l'Institut

 

TOTS SOMS RESPONSABLES DELS RESIDUS DEL NOSTRES PATIS

 Tots els alumnes d'ESO col·laboren en la neteja dels patis, seguint una roda organitzada des de les tutories