BatxilleratEstructura general del batxillerat

El batxillerat són uns estudis que no tenen un objectiu terminal en si mateixos, sinó que han de preparar a l'alumnat per poder cursar estudis superiors: Universitaris o cicles formatius de grau superior.

Les diverses matèries de batxillerat estan separades en tres grups:
- Matèries comuns: són les que cursa tot l'alumnat
- Matèries de modalitat: són les que tria l'alumnat segons el tipus de batxillerat que vol fer
- Treball de recerca: Aquest treball es realitza a cavall entre primer i segon. L'ha de realitzar tot l'alumnat

Matèries comuns per a totes les modalitats 

MATÈRIES

1r BAT

2n BAT

Llengua  catalana i literatura

2

2

Llengua  castellana i literatura

2

2

Llengua  estrangera:  anglès

3

3

Educació  física

2

-

Filosofia

2

-

Història de la Filosofia

-

3

Ciències del món contemporani

2

-

Història

-

3

Tutoria

1

1

Treball de recerca

-

-

 

14 h

14 h

 

Part diversificada del currículum

Modalitat de Ciències i tecnologia

Matèria obligatòria de la modalitat

MATÈRIES

1r BAT

2n BAT

Matemàtiques

4

4Itinerari de tecnologia

L’alumnat n’ha d’escollir 3 a cada curs:

MATÈRIES

1r BAT

2n BAT

Tecnologia Industrial

4

4

Física

4

4

Química

4

4

Dibuix tècnic

4

4

Segona Llengua estrangera: Francès

4

-

Estada a l’empresa

4

-

Psicologia i sociologia

-

4

 

12 h

12 h

 

Itinerari de ciències

 L’alumnat n’ha d’escollir 3 a cada curs:

MATÈRIES

1r BAT

2n BAT

Biologia

4

4

Ciències de la terra

4

4

Física

4

4

Química

4

4

Segona Llengua estrangera: Francès

4

-

Estada a l’empresa

4

-

Psicologia i sociologia

-

4

 

12 h

12 hModalitat de Humanitats i Ciències Socials

Itinerari de ciències socials

 Matèria obligatòria de la modalitat

MATÈRIES

1r BAT

2n BAT

Matemàtiques aplicades a les  ciències socials

4

4

 

L’alumnat n’ha d’escollir 3 a cada curs:

MATÈRIES

1r BAT

2n BAT

Economia de l’empresa

4

4

Literatura catalana

-

4

Literatura castellana

-

4

Història del món contemporani

4

-

Economia

4

-

Literatura universal

4

-

Història de l’art

-

4

Geografia

-

4

Segona llengua estrangera: Francès

4

-

Estada a l’empresa

4

-

Psicologia i sociologia

-

4

 

12 h

12 h


Itinerari d’humanitats

 Matèria obligatòria de la modalitat

MATÈRIES

1r BAT

2n BAT

Llatí

4

4


L’alumnat n’ha d’escollir 3 a cada curs:

MATÈRIES

1r BAT

2n BAT

Grec

4

4

Literatura catalana

-

4

Literatura castellana

-

4

Història del món contemporani

4

-

 Segona llengua estrangera  4 -

Literatura universal