Assessorament i reconeixement

Coordinador del centre: Eladi Nicolàs

FAMÍLIA PROFESSIONAL NOM DEL CICLE OFERTA DE PLACES 
 Edificació i Obra CivilObres d'interior, decoració i rehabilitació CFPM EO10 1
 Edificació i Obra Civil Projectes d'edificació CFPS EOB0 1
 Electricitat i Electrònica Instal·lacions elèctriques i automàtiques CFPM EE10 1
 Electricitat i Electrònica Sistemes electrotècnics i automatitzats CFPS EEA0 1
 Energia i Aigua Eficiència Energètica i energia solar tèrmica CFPS EAA0  1
 Instal·lació i Manteniment  Instal·lacions de producció de calor CFPM IM20 1
 Instal·lació i Manteniment  Instal·lacions frigorífiques i de climatització CFPM IM30 1

 

A partir de dia 10 de novembre del 2018 es publicarà al taulell d'anuncis i al web de l'institut el calendari i informació del procés d'inscripció.

 

Link: Mesures flexibilitzadores de la FP

Link: Validació de l’experiència Laboral