Assessorament i reconeixement

Coordinador del centre: Miquel Bosch

FAMÍLIA PROFESSIONAL NOM DEL CICLE OFERTA DE PLACES 
 Edificació i Obra CivilObres d'interior, decoració i rehabilitació  1
 Edificació i Obra Civil Projectes d'edificació 1
 Edificació i Obra Civil Realització i plans d'obra 1
 Electricitat i Electrònica Instal·lacions elèctriques i automàtiques 1
 Electricitat i Electrònica Sistemes electrotècnics i automatitzats 1
 Energia i Aigua Eficiència Energètica i energia solar tèrmica  1
 Instal·lació i Manteniment  Instal·lacions de producció de calor 1
 Instal·lació i Manteniment  Instal·lacions frigorífiques i de climatització   1

 

A partir de dia 1 de març del 2017 es publicarà al taulell d'anuncis i al web de l'institut el calendari i informació del procés d'inscripció.

 

Link: Mesures flexibilitzadores de la FP

Link: Validació de l’experiència Laboral