Preinscripció

PREINSCRIPCIÓ 2019-20

Trobareu aquí tota la informació específica de cadascun dels estudis per tal de poder realitzar la preinscripció a l'Institut Santa Eugènia. Podreu consultar el calendari, horaris per fer la gestió, instruccions, impresos, ... a mesura que estiguin disponibles. Per tant, aquesta informació és provisional i s'anirà actualitzant a mesura que s'apropin les respectives dates de preinscripció.

Podeu consultar tota la informació del Departament d'Ensenyament

Mapa de Zones Escolars de l'Ajuntament de Girona

Llista de carrers de la ciutat de Girona amb indicació Zona Escolar

Codis centres educació infantil, primària i secundària

 1 - Educació Secundària Obligatòria (ESO)

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEl 29  MARÇ AL  9 D'ABRIL

 2 - Batxillerat 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 14 AL 21 DE MAIG

 3 - Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)  

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 14  AL  21 DE MAIG


 4 - Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL DEL 29 DE MAIG AL  5 DE JUNY