Preinscripció

PREINSCRIPCIÓ 2017-18

Trobareu aquí tota la informació específica de cadascun dels estudis per tal de poder realitzar la preinscripció a l'Institut Santa Eugènia. Podreu consultar el calendari, horaris per fer la gestió, instruccions, impresos, ... a mesura que estiguin disponibles. Per tant, aquesta informació és provisional i s'anirà actualitzant a mesura que s'apropin les respectives dates de preinscripció.

Podeu consultar tota la informació del Departament d'Ensenyament

Mapa interactiu de Zones Escolars de l'Ajuntament de Girona

Llista de carrers de la ciutat de Girona amb indicació Zona Escolar

Codis centres educació infantil, primària i secundària

 1 - Educació Secundària Obligatòria (ESO)

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE 23 DE MARÇ AL 4 D'ABRIL  DE 2017

(les sol.licituds telemàtiques fins les 24 hores del dia 3 d'abril)

 2 - Batxillerat 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 16 al 24 de maig

 3 - Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)  

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 16 al 24 DE MAIG

CFGM Impressió gràfica i converting: La preinscripció a aquest cicle formatiu cal fer-la directament a la Secretaria de l'Institut. Els alumnes que tinguin 18 anys el novembre del 1r curs tenen prioritat d'accés en la preinscripcióNORMATIVA COL·LECTIU SINGULAR

NOTA
: Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè s'han obtingut el maig de 2017 i estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 9 de juny de 2017 inclòs.

 4 - Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 25 AL 31 DE MAIG

NOTES:

- Les qualificacions de batxillerat i de les proves d'accés s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè s'han superat al maig de 2017 i estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es poden presentar fins al 26 de juny de 2017, inclòs.

- En el cas dels alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual, i aproven el batxillerat en la convocatòria extraordinària, han de participar al segon període de preinscripció que es durà a terme el mes de setembre .

 5 -CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 3 AL 7 DE JULIOL