Preinscripció

PREINSCRIPCIÓ 2017-18

Trobareu aquí tota la informació específica de cadascun dels estudis per tal de poder realitzar la preinscripció a l'Institut Santa Eugènia. Podreu consultar el calendari, horaris per fer la gestió, instruccions, impresos, ... a mesura que estiguin disponibles. Per tant, aquesta informació és provisional i s'anirà actualitzant a mesura que s'apropin les respectives dates de preinscripció.

Podeu consultar tota la informació del Departament d'Ensenyament

Mapa interactiu de Zones Escolars de l'Ajuntament de Girona

Llista de carrers de la ciutat de Girona amb indicació Zona Escolar

Codis centres educació infantil, primària i secundària

 1 - Educació Secundària Obligatòria (ESO)

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE 23 DE MARÇ AL 4 D'ABRIL  DE 2017

(les sol.licituds telemàtiques fins les 24 hores del dia 3 d'abril)

 2 - Batxillerat 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL

 • Full informatiu per fer la preinscripció a l'Institut Santa Eugènia
 • Imprès de sol·licitud 
 • Matèries de modalitat i optatives (informació orientativa)

 3 - Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)  

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL

 • Full informatiu per fer la preinscripció a l'Institut Santa Eugènia
 • Imprès de sol·licitud 
CFGM Impressió gràfica i converting: La preinscripció a aquest cicle formatiu cal fer-la directament a la Secretaria de l'Institut. Els alumnes que tinguin 18 anys el novembre del 1r curs tenen prioritat d'accés en la preinscripció.

NOTA
: Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè s'han obtingut el maig de 2016 i estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 9 de juny de 2016 inclòs.

 4 - Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL.
 • Full informatiu per fer la preinscripció a l'Institut Santa Eugènia
 • Imprès de sol·licitud

NOTES:

- Les qualificacions de batxillerat i de les proves d'accés s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè s'han superat al maig de 2016 i estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es poden presentar fins al 15 de juny de 2016, inclòs.

- En el cas dels alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual, i aproven el batxillerat en la convocatòria extraordinària, han de participar al segon període de preinscripció que es durà a terme el mes de setembre .

 5 -CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 4 AL 8 DE JULIOL

 • Documentació informativa
 • Full de sol·licitud
 • Accés al procés de preinscripció
 • Llista provisional persones admeses: 11 de juliol
 • Reclamacions: 12 i 13 de juliol
 • Llista definitiva persones admeses: 15 de juliol
 • MATRÍCULA : Del 18 al22 de juliol