Preinscripció

PREINSCRIPCIÓ 2018-19

Trobareu aquí tota la informació específica de cadascun dels estudis per tal de poder realitzar la preinscripció a l'Institut Santa Eugènia. Podreu consultar el calendari, horaris per fer la gestió, instruccions, impresos, ... a mesura que estiguin disponibles. Per tant, aquesta informació és provisional i s'anirà actualitzant a mesura que s'apropin les respectives dates de preinscripció.

Podeu consultar tota la informació del Departament d'Ensenyament

Mapa de Zones Escolars de l'Ajuntament de Girona

Llista de carrers de la ciutat de Girona amb indicació Zona Escolar

Codis centres educació infantil, primària i secundària

 1 - Educació Secundària Obligatòria (ESO)

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEl 13 AL 24 D'ABRIL

 2 - Batxillerat 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 14 AL 24 DE MAIG

 3 - Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)  

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 14 AL 24 DE MAIG

CFGM Impressió gràfica i converting: La preinscripció a aquest cicle formatiu cal fer-la directament a la Secretaria de l'Institut. Els alumnes que tinguin 18 anys el novembre del 1r curs tenen prioritat d'accés en la preinscripcióNORMATIVA COL·LECTIU SINGULAR

NOTA
: Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè s'han obtingut el maig de       i estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al         inclòs.

 4 - Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL DEL 29 DE MAIG AL 7 DE JUNY