Notícies
FP: DEP. D'INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT -- XERRADA TÈCNICA DE BIOMASSA[FP]
Divendres, 01 de desembre de 2017-- Data: Divendres 01 de Desembre de 2017 -- Lloc: Taller d'Instal·lacions Tèrmiques -- Hora: 11,30 a 13,30 h.  -- CFGM 2n CAL -- Hora: 15 h. -- a 18 h. --  Grup: CFGS 1r.EEN ---
Ponent de la Xerrada serà el Sr. Didac López
- Delegat de Domusa a Catalunya ----
Temari:
1.- Nova normativa d'eficiència energètica europea d'obligat compliment.
2.- Característiques bàsiques del funcionament de la caldera de biomassa BIOCLAS NG.
3.- La biomassa - Avantatges i inconvenients.
4.- Posada en marxa de la caldera de biomassa pels alumnes de l'institut
5.- Càlcul d'una instal·lació de calefacció amb BIOMASSA
6.- Altres sitemes de climatització de l'empresa DOMUSA -- Amb plaques solars tèrmiques -- Terra radiant associat al equip -- Acumuladors d'ACS.