Notícies
FP: DADES D'INSERCIÓ LABORAL DE l'INSTITUT SANTA EUGÈNIA[FP]
Dijous, 25 de maig de 2017

Els cicles formatius amb més i millor qualitat de l'ocupació

Els cicles industrials de l'Institut Santa Eugènia lideren el rànquing d'ocupació. 

El Grau Mitjà amb una mitjana del 75,5% d'ocupats i un 12,2% que continuen estudiant: 
 • Mecanització
 • Instal·lacions electrotècniques i automàtiques
 • Instal·lacions frigorífiques i de climatització
 • Instal·lacions de producció de calor
 • Impressió gràfica i converting
 • Activitats comercials
 • Obres d'interior, decoració i rehabilitació.

El Grau Superior amb una mitjana del 77,1% d'ocupats i un 31,4% que continuen estudiant: 

 • Sistemes electrotècnics i automàtics
 • Gestió de vendes i espais comercials
 • Prevenció de riscos professionals
 • Eficiència energètica i energia solar tèrmica
 • Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
 • Projectes d'edificació