Notícies
ESO: APADRINAR ESCULTURES[ESO]
Dimecres, 24 de maig de 2017
El dimarts 23 de maig, alumnat de 1r d'ESO i de 2n d'ESO  de l'institut Sta Eugènia va asistir al Centre Cultural La Mercè (Girona) a representar  el nostre centre en l'acte conegut com "Apadrinem escultures" on diferents escoles i instituts presenten el treball que han estat realitzant durant el curs.
L'alumnat de 1r ESO de l'institut apadrina aquestes escultures : Les Foques ( sita a la Pl. Marquès de Camps) i les Lletres Toves (davant l'edifici de la Generalitat). Totes dues de l'escultor Torres MonsóL'alumnat de 2n ESO apadrina "La Columna de la historia" (sita a Ronda Pedret). L'escultor és en Fita.  L'alumnat assistent va exposar oralment i d'una manera excel·lent -davant els altres centres de Primària i Secundària de la ciutat de Girona- els seus treballs.  Per acabar la seva contribució, l'associació "Apadrinem escultures" concedeix als participants un Diploma - que signa tot l'alumnat participant-. Es tracta d'un acte simbòlic que els compromet a tenir cura d'aquestes escultures. Això significa que s'hi observen qualsevol incidència en les escultures poden presentar una instància a l'Ajuntament de Girona per descriure o denunciar el desperfecte a fi i efecte que aquesta entitat prengui les mesures adients per arreglar-ho.  Molt contents per haver participat en aquesta celebració d'urbanisme artístic us n'hem volgut fer particips a tot l'institut de Sta Eugènia.