Notícies
FP: PREINSCRIPCIÓ A CICLES FORMATIUS[FP]
Dimarts, 29 de maig de 2018

FORMACIÓ PROFESSIONAL SANTA EUGÈNIA


Preinscripció als cicles formatius


Després de setmana santa s'inicia la recta final del present curs, i és hora de pensar en el proper curs. Per a totes les persones que acaben els seus estudis d'ESO i Batxillerat recordar les dates de preinscripció als Cicles Formatius:

§  Del 14 al 24 de maig: Grau Mitjà

§  Del 27 de maig al 9 de juny: Grau Superior 

Si voleu informació sobre els cicles formatius que oferim a l'institut, podeu adreçar-vos directament al centre i demanar pel cap d'estudis de Formació Professional, el sr. Tolo Torres, o bé trucar al telèfon 972 230 111 els dilluns a la tarda de 15 a 20:20 hores.

També podeu contactar amb els caps dels departaments de Formació Professional a través de correu electrònic:

§  Departament de Comerç i Màrqueting

Sra. Anna Masó: amaso1@xtec.cat

§  Departament d'Arts Gràfiques

Sra. Noura AharchI: naharchi@xtec.cat

§  Departament d'Electricitat i Electrònica

Sr. Josep Serrallonga: jserral2@xtec.cat

§  Departament d'Instal·lacions i Manteniment i Energia i aigua

Sr. Joan Coll: jcoll1@xtec.cat

§  Departament de Formació i Orientació Laboral

Sr. Mateo Sáiz: msaiz5@xtec.cat

§  Departament d'Edificació i Obra Civil

Sr. Lluís Ribas: lribas2@xtec.cat

§  Departament de mecanització

Sr. Daniel Berney: dberney@xtec.cat