Notícies
NOVES PONDERACIONS PER A LES PAU DEL JUNY DE 2020[BATXILLERAT]
Divendres, 29 de juny de 2018  Hi ha canvis en les ponderacions d'algunes matèries i les i els estudiants que hauran de fer les PAU el juny de 2020 cal que consultin la nova taula de Ponderacions a l'hora de decidir les matèries de modalitat que volen fer. Podeu consultar a : http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/