Notícies
RENOVACIÓ DE MEMBRES CONSELL ESCOLAR 2018[General]
Dilluns, 26 de novembre de 2018El Consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

En el cas de  l'Institut Santa Eugènia actualment  està format per:

- Director
- Cap d'Estudis
- Secretària
- 7 representants de professorat
- 2 representants de pares/mares/tutors
- 4 representants d'alumnat
- 1 representant del Personal d'Administració i Serveis
- 1 representant del Personal d'Atenció Educativa
- 1 representant de l'AMPA
-
1 representant de l'Ajuntament

- 1 representant de la Cambra de Comerç

Aquest curs, correspon la renovació de quatre membres del sector professorat, quatre membres del sector alumnat, dos  membres del sector pares, un membre del sector del personal d'administració i serveis (PAS) i un membre del sector de personal d'atenció educativa (PAE).

En aquest espai hi trobareu tota la informació i documentació necessàries per poder participar d'aquest procés electoral.


DADES I DOCUMENTACIÓ:

1 - Informació general de la convocatòria d'eleccions al consell escolar, on hi trobareu les dades clau de tot el procés que s'inicia e 5 DE NOVEMBRE amb la publicació per part del Director de la convocatòria i els censos electorals de tots els sectors al tauler d'anuncis del centre.  

2 - Els censos electorals dels sectors a renovar (professorat, alumnat i pares/maresi PAS I PAE), estan exposats fins el dia 9 de novembre al tauler d'anuncis de l'entrada de l'edifici principal de l'institut.

3 - Es poden presentar reclamacions als censos exposats fins al dia  9 de novembre. Es pot fer mitjançant una sol·licitud escrita lliurada a Secretaria dins de l'horari d'atenció al públic.

4 - La presentació de candidatures s'ha de fer per escrit, abans del dia 16 de novembre, utilitzant el corresponent model de presentació de candidatures . Cal fer-ho també al registre de Secretaria dins de l'horari d'atenció al públic.

5 - Es fa pública la composició de les meses electorals dels sectors a renovar el dia  14 de novembrePROFESSORAT/ ALUMNAT /PARES/PAS

6 - La sol·licitud per actuar com a supervisor es farà mitjançant el model establert dirigit al president de la mesa amb el model de sol·licitud de supervisor de pares  o el model de sol·licitud de supervisor d'alumnes abans del 22 de novembre a l'atenció del president de la mesa.

7 - Es fa pública la proclamació de candidats dels diferents sectors el 20 de novembre
PROFESSORAT/ALUMNAT/PARES/PAS/PAE


                                                                         JORNADA ELECTORAL


SECTOR PROFESSORAT
: 27/11/2018 a les 14:30 h (es convocarà claustre extraordinari) al gimnàs.

SECTOR ALUMNAT: 27/11/2018 a partir de les 8 del matí i fins les 18.20 h.

                ESO
: de 8:00 a 13:30 h a les aules.
BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS DE MATÍ: de les 11:00 a les 11:30 h al vestíbul.
                CICLES FORMATIUS  DE TARDA: de les 18.00 a les 18.30 h al vestíbul.

SECTOR PARES: 29/11/2018  de 18:20 A 20:00 h al despatx del Director.

SECTOR PAS i PAE: 28/11/2018 de 14:00 a 15:00 h a Secretaria.