Notícies
Programa Erasmus a l’Institut Santa Eugènia[General]
Dilluns, 12 de novembre de 2018

La Comissió Europea concedeix la Carta Erasmus d'Educació Superior (ECHE) a l'Institut


La Comissió Europea ha concedit la Carta Erasmus d'Educació Superior (ECHE) a l'Institut Santa Eugènia pel període 2014-2020. D'aquesta manera, l'Institut podrà presentar projectes de mobilitat formativa a fi que alumnes dels cicles formatius de grau superior puguin completar la formació en centres educatius d'altres països. El finançament d'aquests projectes es realitza amb fons Erasmus. La concessió de la carta és un requisit previ al desenvolupament dels programes de mobilitat i, a la pràctica, constitueix un marc general de qualitat de les activitats de col·laboració europea i internacional que l'institut podrà dur a terme en el marc del Programa Erasmus +.


A més, l'Institut ha estat acceptat al programa de xarxes de mobilitat, cosa que implica participar en reunions amb altres centres formatius i el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de compartir experiències.


La concessió d'aquesta carta ajudarà als estudiants de l'institut que prenguin part del programa a millorar les aptituds i incrementar les perspectives en el món laboral. Els estudiants interessats hauran de presentar una sol·licitud i el mateix institut informarà de les possibilitats d'estudiar a l'estranger i de la forma de sol·licitar i obtenir una beca Erasmus +. 


La coordinadora de mobilitat de l'Institut, Helena Descals, ha explicat que "concedida la carta ECHE, cal preparar un avantprojecte i projecte en el qual es detalli la nostra intenció de participació de cara al curs vinent (sempre es prepara el projecte amb un d'antelació), de manera que els nostres alumnes podran començar a participar del programa el curs 2019-20". "Ara, per tant, estem en període de preparar-nos bé pel repte organitzatiu que suposa aquest programa: recerca de socis europeus amb qui fer intercanvis, organització dins en propi centre entre departaments, previsió dels recursos humans, logístics, lingüístics...", ha explicat la coordinadora.


En aquest sentit, l'accés al mercat laboral valora, especialment, la mobilitat perquè millora les competències professionals dels estudiants, entre les quals la lingüística. 


La Comissió Europea ha resolt a favor de l'institut després de la deliberació d'un comitè d'avaluació assistit per experts externs. La carta implica un seguiment a càrrec de la Unió Europea. Erasmus + és el programa de la UE de suport a l'educació, formació, joventut i esport a Europa. 


D'aquesta manera, l'Institut Santa Eugènia és un centre reconegut internacionalment, cosa que li permet participar en un programa educatiu de qualitat en el marc de les propostes que la Unió Europea manté per a la millora i internacionalització dels estudiants de cicles formatius.