Notícies
FP: INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT --- XERRADA TÈCNICA SOBRE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE[INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT]
Dimarts, 13 de novembre de 2018


 FP: INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT --- XERRADA TÈCNICA SOBRE VENTILACIÓ I

EXTRACCIÓ D'AIRE


El passat dia 8 de novembre, Sr. Lluís Torrentà Marsinyach, tècnic del departament d’Estudis i Projectes de l’empresa SODECA S.A.

va impartir una xerrada tècnica als alumnes de Segon curs del cicle formatiu de grau mitjà d’Instal·lacions Frigorífiques i Climatització, i els

alumnes de primer del cicle formatiu de grau superior d’Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica.


Els principals temes que van parlar van ser :


1.- Les nocions bàsiques de ventilació i extracció d’aire lligats al programa de selecció i càlcul de Sodeca.


2.- Normativa aplicable de ventilació i extracció com ara: Codi tècnic, RITE i normes UNE relacionades.


3.- Exemples i nocions de bona praxis a l’hora de fer qualsevol tipus d’instal·lació en l’àmbit de la ventilació en general.


Aquesta xerrada ha servit per acostar als nostres alumnes a empreses empreses punteres i els seus productes. D'aquesta manera poden adquirir una visió més

propera al món on desenvoluparan la seva carrera professional.