Notícies
FP: Visita a la subestació d'Endesa a Girona.[ELECTRICITAT]
Dijous, 16 de maig de 2019

El passat dimecres dia 15 de maig de 2019 els alumnes de primer curs, del cicle formatiu de grau superior de Sistemes electrotècnics i automatitzats, van visitar les instal·lacions de la subestació d'ENDESA que hi ha a la vora de l'INS. Van veure les diferents parts de la instal·lació elèctrica d'alta, mitja i baixa tensió. Vam veure el següent: seccionadors, autovàlvules, transformadors de mesura (tensió i intensitat), transformadors de distribució, part blindada de la maniobra, un centre de transformació, el centre de control, entre d'altres.

Des del departament d'electricitat-electrònica volem manifestar el nostre agraïment als responsables de les instal·lacions i en especial al Sr. Toni Ventura per les atencions rebudes i les explicacions tècniques donades.