Notícies
BEQUES PER ESTUDIANTS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS[General]
Divendres, 13 de setembre de 2019

Us informem que en el BOE núm. 182, de 31 de juliol de 2019, es va publicar l’Extracte de la Resolució, de convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2019-2020, per estudiants que cursen estudis postobligatoris

La sol·licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de https://sede.educacion.gob.es o a la direcció electrònica www.educacionyfp.gob.es

 BEQUES PER ESTUDIS  POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS

·         No s’ha d’aportar documentació, doncs les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l’administració corresponent totes les dades necessàries per verificar que reuneix els requisits generals, acadèmics i econòmics requerits. Només en determinats supòsits molt específics s’haurà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari.

 

·         Qui al·legui independència familiar i econòmica haurà de justificar que compte amb mitjans econòmics propis suficients que permetin aquesta independència així com la titularitat o lloguer del seu domicili habitual.

 

·         Qui demani l’ajuda de residència ho haurà de justificar amb la còpia de contracte de lloguer de la vivenda vigent del curs 2019-2020.

 

·         En qualsevol moment, la unitat encarregada de la tramitació de les beques podrà requerir la presentació de documentació justificativa relacionada amb la sol·licitud de beca.

 

·         El termini per presentar la sol·licitud telemàtica finalitza l' 1 d’octubre de 2019 (inclòs).