Notícies
PREINSCRIPCIÓ 2020-2021[General]
Diumenge, 10 de maig de 2020

PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

​​La crisi sanitària ocasionada per la covid-19 ha comportat la suspensió del procediment de preinscripció i matrícula d’alumnes, regulat mitjançant la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

Per fer possible la realització d’aquest procediment, , s’han ajustat els calendaris i s’han introduït alguns canvis en la gestió, amb la incorporació de totes les mesures de prevenció imprescindibles per fer les gestions de forma segura, tant per al personal implicat com per a la ciutadana.

Informació específica i resumida a Secretaria - PREINSCRIPCIÓ, d'aquest mateix web.

 

 Tota la  informació  al Departament d'Educació

PREINSCRIPCIÓ ESO

Presentació de sol·licituds en suport informàtic del 13 al 22 de maig

Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia del 19 al 22 de maig

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE L'ESO


SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ   PER INTERNET  PRESENCIALMENT

 

 

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT  del 27 de maig al 3 de juny    

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ   del 2 al 8 de juny

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR del 10 al 17 de juny


INFORMACIÓ DETALLADA  A

PREINSCRIPCIÓ-SECRETARIA Institut Santa Eugènia