Notícies
ACTIVITAT DOCENT A DISTÀNCIA 2[]
Diumenge, 22 de març de 2020Com ja us hem anat dient en anteriors informacions, el centre continua realitzant activitat docent, ara en la modalitat a distància. La transició de la modalitat presencial a distància sens dubte ens ha generat i ens genera entrebancs, però mirem d'anar-los resolent i haureu percebut que continuem actius.

Tot el professorat està treballant per seguir oferint servei educatiu, per donar continuïtat al progrés dels alumnes en el seu procés d'aprenentatge i per aconseguir que els estudiants puguin acabar amb èxit el curs.

Tal i com ja hem anat repetint, els alumnes estan rebent a través del correu electrònic, el moodle i altres espais virtuals disponibles, la feina que han de fer, sinó fos així, sobretot, mireu de posar-vos en contacte amb nosaltres directament, o a través d'alguna altra persona coneguda, que ho miraríem de resoldre. Una possibilitat per contactar-nos seria utilitzar l'apartat "Contactar" del nostre web.

D'altra banda, si teniu cap dubte, inquietud o qüestió, contacteu al tutor/a o la direcció per correu electrònic, a través de la intranet o del correu corporatiu, que us ajudarem en tot allò que sigui possible. Creiem que, en les actuals circumstàncies, la col·laboració entre els membres de la comunitat educativa agafa un relleu especial i, per exemple, el seguiment que pugueu fer de l'activitat del vostre fill/a pot ser important.

Per part nostre, continuarem fent ús de la intranet, sempre que calgui, per fer-vos arribar informacions sobre el desenvolupament de l'activitat del vostre fill/a i si s'escaigués, el/la tutor/a us trucaria per comentar aspectes concrets. Si teniu cap entrebanc per accedir a la intranet, feu-nos-ho saber el més aviat possible, de nou, l'apartat "Contactar" del nostre web us pot ser d'ajut.