Notícies
FP/ L'Institut amplia l'oferta formativa pel curs 2020-21 amb el 3x2 de Màrqueting i Publicitat[FP]
Dimecres, 06 de maig de 2020

L'Institut Santa Eugènia de Girona incorpora, a partir del curs 2020-21, el 3x2 de Màrqueting i Publicitat en l'oferta de cicles formatius de grau superior a partir de l’actual de Gestió de Vendes i Espais Comercials.

D'aquesta manera, l'Institut és el primer centre educatiu públic de la ciutat de Girona que ofereix aquests estudis.

Aquesta modalitat sorgeix de la combinació de dos cicles formatius afins per permetre obtenir dues titulacions en només tres anys.

En el cas de l'Institut Santa Eugènia, un estudiant obtindria les titulacions de tècnic superior en Gestió de Vendes i Espais Comercial (dos anys), i en Màrqueting i Publicitat (un tercer), ambdues de la família de Comerç i Màrqueting.

El 3x2 de Gestió de Vendes i Màrqueting i Publicitat capacita l'alumne per a gestionar un projecte comercial, dissenyar i efectuar el seguiment de polítiques de màrqueting i promocionar i publicitar els productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació amb els materials necessaris. 

La dinàmica i diversa economia de la demarcació de Girona està basada, en bona part, en la petita i mitjana empresa. Aquest tipus d’empresa necessita, des del punt de vista comercial, un perfil de treballador polivalent, essencialment tècnic en comercialització, estratègies de màrqueting i comunicació.

Entre altres continguts, l'alumne s'especialitza en Investigació comercial, Disseny i elaboració de material de comunicació, Màrqueting digital, i Relacions Públiques i organització d'esdeveniments de màrqueting.

A més a més, l'obtenció del títol de tècnic superior permet accedir a estudis universitaris de grau, i la convalidació de crèdits universitaris ECT.

L’Institut Santa Eugènia de Girona ha estat impartint els cicles de la família professional de Comerç i Màrqueting des del curs 1998-99 amb alumnes procedents de nombrosos municipis de la demarcació. Això avala una trajectòria efectiva i reconeguda, qualitativa i quantitativament, en els estudis de la branca comercial. 

El 3x2 de Màrqueting i Publicitat, conjugant una formació comercial i, alhora, comunicativa, gràcies a la combinació d’ambdós cicles, sens dubte representa un avenç en la formació dels estudiants.