Notícies
REVISIO D'EXAMENS PROVES D'ACCÉS GRAU MITJÀ I SUPERIOR 2020[General]
Dimecres, 08 de juliol de 2020

RECLAMACIONS PROVES D'ACCÉS

Per fer revisió de alguna matèria (màxim 3) de la prova d'accés s'haurà d'emplenar el següent formulari :
 

i seguidament  sol·licitar  CITA PRÈVIA per fer la revisió de manera presencial entre el 9 i el 13 de juliol.

Important: només l'aspirant revisa els exàmens, ningú més excepte que sigui menor d'edat i vagi amb els progenitors o tutors legals. 

Un cop realitzada la revisió , si es vol reclamar s'haurà de presentar la següent sol·licitud a la Secretaria del centre

SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ DE LA REVISIO ( EN BREU ES PODRÀ DESCARREGAR)