Notícies
FP/ Primer del cicle de Vendes lidera un estudi de la percepció que té l'alumnat sobre l'Institut[FP]
Dimecres, 17 de març de 2021Els alumnes de primer curs del cicle formatiu de grau superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials han moderat unes reunions de grup i entrevistes amb una mostra de l'alumnat de l'ESO, Batxillerat i cicles formatius per a conèixer el seu punt de vista sobre la percepció que tenen de l'Institut. 

Aquest projecte forma part del currículum del mòdul professional d'Investigació comercial del citat cicle formatiu.

El treball de camp ha estat molt dinàmic i participatiu

A més a més, els alumnes han pogut proposar millores pel centre.