Notícies
LLISTA DE SOL·LICITUDS PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR AMB BAREM PROVISIONAL [FP]
Dimecres, 23 de juny de 2021RECORDATORI DEL PROCES

  • Presentació de reclamacions: del 23 (a partir de les 13h) al 31 de juny del 2021
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juny del 2021 
  • Sorteig del número de desempat: 5 de juny del 2021
  • Llista ordenada definitiva: 8 de juliol del 2021
  • Oferta final de places escolars: 16 de juliol del 2021
  • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera:16 de juliol del 2021


Matrícula

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): del 19 al 23 de juliol del 2021