Matrícula

MATRÍCULA 2019-20

L'alumnat preinscrit que hagi estat admès a l'Institut haurà de formalitzar la matrícula dins del termini que s'indica per poder ser considerats alumnes de ple dret.

LA DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA ESTARÀ DISPONIBLE EN AQUESTA MATEIXA PÀGINA, EN LES DATES IMMEDIATAMENT PROPERES A CADA PERÍODE DE MATRICULACIÓ I ES PODRÀ DESCARREGAR TOTA EN UN SOL DOCUMENT EN FORMAT "PDF"

 1 - Educació Secundària Obligatòria:ESO

PERÍODE DE MATRÍCULA del 20 al 26 de juny  (ALUMNES NOUS)

 2 - Batxillerat

PERÍODE DE MATRÍCULA  DEL 9  AL 15  DE JULIOL CONSULTEU HORARI  DE MATRICULACIÓ PREVIST PER CADA CURS

Descàrrega de la documentació necessària per formalitzar la matrícula 

           ALUMNES  INTERNS (que han cursat 4r d'ESO a L'INSTITUT SANTA EUGÈNIA) 
                                         MODALITAT CIÈNCIES  TECNOLOGIA
2 DE JULIOL  DE 10 A 11h                                                              
           MODALITAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS  2 DE JULIOL DE 11 A 13h

           ALUMNES NOUS  MODALITAT CIÈNCIES  I TECNOLOGIA 9 DE JULIOL DE 10 A 11 h
                                         MODALITAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS  9 DE JULIOL DE 11 A 13 h
                               
                                   
           ALUMNES INTERNS   MODALITAT CIÈNCIES  I TECNOLOGIA  1  DE JULIOL DE 10 A 11 h            
                                   
           ALUMNES
INTERNS   MODALITAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS  1 DE JULIOL DE 11 A 13 h  

          
ALUMNES  NOUS    DE JULIOL                               
 

 3 - Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

ALUMNES INTERNS DEL 10 AL 19 DE  JUNY I DEL 1 AL 8 DE JULIOL 

ALUMNES NOUS DEL  9  AL 15  DE JULIOL

 

Descàrrega de la documentació necessària per formalitzar la matrícula (alumnes de nova incorporació):

 


 4 - Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

ALUMNES INTERNS DEL 10 AL 19 DE  JUNY I DEL 1 AL 8 DE JULIOL 

ALUMNES NOUS DEL  18  AL 23  DE JULIOL 


ATENCIÓ: ELS ALUMNES QUE ENTREN PER LA VIA DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG I DE HAN DE PORTAR EL RESGUARD DEL TÍTOL DE GRAU MIG I ELS ALUMNES QUE ENTREN PER LA VIA DE BATXILLERAT HAN DE PORTAR EL RESGUARD DEL TÍTOL DEL BATXILLERAT