Matrícula

MATRÍCULA 2018-19

L'alumnat preinscrit que hagi estat admès a l'Institut haurà de formalitzar la matrícula dins del termini que s'indica per poder ser considerats alumnes de ple dret.

LA DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA ESTARÀ DISPONIBLE EN AQUESTA MATEIXA PÀGINA, EN LES DATES IMMEDIATAMENT PROPERES A CADA PERÍODE DE MATRICULACIÓ I ES PODRÀ DESCARREGAR TOTA EN UN SOL DOCUMENT EN FORMAT "PDF"

 1 - Educació Secundària Obligatòria:ESO

PERÍODE DE MATRÍCULA del 21 al 27 de juny  (ALUMNES NOUS)

 2 - Batxillerat

PERÍODE DE MATRÍCULA  DEL 4  AL 11  DE JULIOL CONSULTEU HORARI  DE MATRICULACIÓ PREVIST PER CADA CURS

Descàrrega de la documentació necessària per formalitzar la matrícula 

           ALUMNES  INTERNS (que han cursat 4r d'ESO a L'INSTITUT SANTA EUGÈNIA)  MODALITAT CIÈNCIES  TECNOLOGIA 29 DE JUNY DE 10 A 11h                                                              
           ALUMNES  INTERNS   MODALITAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS  29 DE JUNY DE 11 A 13h

           ALUMNES NOUS  MODALITAT CIÈNCIES  I TECNOLOGIA 4 DE JULIOL DE 10 A 11 h
                              
          
ALUMNES NOUS  MODALITAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS  4 DE JULIOL DE 11 A 13 h
                               
                                     

           ALUMNES INTERNS   MODALITAT CIÈNCIES  I TECNOLOGIA 28 DE JUNY DE 10 A 11 h            
                                   
           ALUMNES
INTERNS   MODALITAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS  28 DE JUNY DE 11 A 13 h  

          
ALUMNES  NOUS   4 DE JULIOL                               
 

 3 - Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

ALUMNES INTERNS DEL 27 DE JUNY AL 3 DE JULIOL

ALUMNES NOUS DEL  4  AL 11  DE JULIOL  CONSULTEU HORARI  DE MATRICULACIÓ PER CADA CICLE

 

Descàrrega de la documentació necessària per formalitzar la matrícula (alumnes de nova incorporació):

 


 4 - Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

ALUMNES INTERNS DEL 27 DE JUNY AL 3 DE JULIOL

ALUMNES NOUS DEL  18  AL 23  DE JULIOL 


ATENCIÓ: ELS ALUMNES QUE ENTREN PER LA VIA DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG I DE HAN DE PORTAR EL RESGUARD DEL TÍTOL DE GRAU MIG I ELS ALUMNES QUE ENTREN PER LA VIA DE BATXILLERAT HAN DE PORTAR EL RESGUARD DEL TÍTOL DEL BATXILLERAT