Matrícula

MATRÍCULA 2016-17

L'alumnat preinscrit que hagi estat admès a l'Institut haurà de formalitzar la matrícula dins del termini que s'indica per poder ser considerats alumnes de ple dret. Quan s'obri el procés de matrícula, us podreu descarregar per al nivell en que hagueu de fer la matrícula, un fitxer amb tota la documentació per fer-ho.

LA DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA ESTARÀ DISPONIBLE EN AQUESTA MATEIXA PÀGINA, EN LES DATES IMMEDIATAMENT PROPERES A CADA PERÍODE DE MATRICULACIÓ I ES PODRÀ DESCARREGAR TOTA EN UN SOL DOCUMENT EN FORMAT "PDF"

 1 - Educació Secundària Obligatòria (ESO)

 • 1r ESO: Període de matrícula del 13 al 17 de juny
  • Documentació per formalitzar la matrícula a l'Institut (alumnes nous)
 • 2n ESO: Període de matrícula del 27 de juny a l'1 de juliol
  • Documentació per formalitzar la matrícula (alumnes nous)
 • 3r ESO: Període de matrícula del 27 de juny a l'1 de juliol
  • Documentació per formalitzar la matrícula (alumnes nous)
 • 4t ESO : Període de matrícula del 27 de juny a l'1 de juliol
  • Documentació per formalitzar la matrícula (alumnes nous)

 2 - Batxillerat

PERÍODE DE MATRÍCULA  DEL 5  AL 12  DE JULIOL (alumnat nou)

*** L'alumnat intern de l'Institut formalitza la matrícula  del  27 de juny a l'1 de juliol ***

Descàrrega de la documentació necessària per formalitzar la matrícula (alumnes de nova incorporació):

 • 1r Batxillerat
 • 2n Batxillerat

 3 - Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

PERÍODE DE MATRÍCULA DEL 5  AL 12  DE JULIOL (alumnat nou)

*** L'alumnat intern de l'Institut formalitza la matrícula del 27 de juny a l'1 de juliol ***

Descàrrega de la documentació necessària per formalitzar la matrícula (alumnes de nova incorporació):

 • GM Impressió Gràfica i Converting (1r) - DUAL 
 • GM Impressió Gràfica i Converting (2n) - DUAL
 • GM Activitats comercials (1r)
 • GM Activitats comercials (2n)
 • GM Obres d'interior, decoració i rehabilitació (1r)
 • GM Obres d'interior, decoració i rehabilitació (2n)
 • GM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (1r)
 • GM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (2n)
 • GM Instal·lacions de producció de calor (1r) - Curs comú amb el cicle formatiu de GM d'Instal·lacions frigorífiques i de climatització
 • GM Instal·lacions de producció de calor (2n)
 • GM Instal·lacions frigorífiques i de climatització (2n)
 • GM Mecanització (1r)
 • GM Mecanització (2n)

COMPLECIÓ ESTUDIS LOGSE:

 • GM Comerç - (2n any de convocatòries)

 4 - Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

PERÍODE DE MATRÍCULA DEL 5  AL 12  DE JULIOL (alumnat nou)

*** L'alumnat intern de l'Institut formalitza la matrícula del 27 de juny a l'1 de juliol ***

 • GS Eficiència energètica i energia solar tèrmica (1r) - Curs comú entre els cicles de GS d'Eficiència energètica i de Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques
 • GS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tècniques i de fluïds (2n)
 • GS Gestió de vendes i espais comercials (1r)
 • GS Gestió de vendes i espais comercials (2n)
 • GS Prevenció de riscos professionals (1r) - (LOGSE)
 • GS Prevenció de riscos professionals (2n) - (LOGSE)
 • GS Projectes d'edificació (1r)
 • GS Projectes d'edificació (2n)
 • GS Sistemes electrotècnics i automatitzats (1r)
 • GS Sistemes electrotècnics i automatitzats (2n)

COMPLECIÓ ESTUDIS LOGSE:

 • GS Gestió comercial i màrqueting - (2n any de convocatòries)

5 - Curs d'accés a Grau Superior

PERÍODE DE MATRÍCULA: DEL 18 AL 22 DE JULIOL

Documentació