Matrícula

MATRÍCULA 2017-18

L'alumnat preinscrit que hagi estat admès a l'Institut haurà de formalitzar la matrícula dins del termini que s'indica per poder ser considerats alumnes de ple dret. Quan s'obri el procés de matrícula, us podreu descarregar per al nivell en que hagueu de fer la matrícula, un fitxer amb tota la documentació per fer-ho.

LA DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA ESTARÀ DISPONIBLE EN AQUESTA MATEIXA PÀGINA, EN LES DATES IMMEDIATAMENT PROPERES A CADA PERÍODE DE MATRICULACIÓ I ES PODRÀ DESCARREGAR TOTA EN UN SOL DOCUMENT EN FORMAT "PDF"

 1 - Educació Secundària Obligatòria (ESO)

 2 - Batxillerat

PERÍODE DE MATRÍCULA  DEL 4  AL 11  DE JULIOL (alumnat nou)

*** L'alumnat intern de l'Institut formalitza la matrícula  del  26 al 30 de juny ***

Descàrrega de la documentació necessària per formalitzar la matrícula (alumnes de nova incorporació):

 3 - Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

PERÍODE DE MATRÍCULA DEL 4  AL 11  DE JULIOL (alumnat nou)

*** L'alumnat intern de l'Institut formalitza la matrícula del 26  al 30 de juny ***

Descàrrega de la documentació necessària per formalitzar la matrícula (alumnes de nova incorporació):


 4 - Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

PERÍODE DE MATRÍCULA DEL 13 AL 20  DE JULIOL (alumnat nou)

*** L'alumnat intern de l'Institut formalitza la matrícula del 26 al 30 de juny ***

ATENCIÓ: ELS ALUMNES QUE ENTREN PER LA VIA DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG I DE HAN DE PORTAR EL RESGUARD DEL TÍTOL DE GRAU MIG I ELS ALUMNES QUE ENTREN PER LA VIA DE BATXILLERAT HAN DE PORTAR EL RESGUARD DEL TÍTOL DEL BATXILLERAT

5 - Curs d'accés a Grau Superior

PERÍODE DE MATRÍCULA: DEL 17 AL 21 DE JULIOL

Documentació