Diversos

Tramitació

L’alumne/a ha de passar per Secretaria personalment o bé demanar el certificat utilitzant el correu electrònic secretaria@isantaeugenia.cat. En aquest correu haurà d’indicar totes les seves dades personals (nom, cognoms, DNI, ...), tipus de certificat que demana i de quins estudis.
Existeixen diversos tipus de certificats, els més habituals són:

     -    Certificat de matrícula
     -    Certificat de qualificacions

El certificat es podrà recollir a Secretaria dos dies després d’haver-lo sol·licitat. Pot recollir-lo la mateixa persona interessada o qualsevol altra persona aportant el DNI del sol·licitant.