Sol·licituds diverses

Per poder fer tràmits genèrics a la Secretaria del centre, disposeu del model de sol·licitud que podeu descarregar-vos desde l'enllaç que trobareu al final d'aquesta pàgina.

Aquest imprès és útil tant per a l'alumnat de l'Institut, com per a les famílies, professorat i públic en general, per poder fer sol·licituds de tràmits administratius de totes aquelles gestions que no disposen de model específic. En particular pot servir per a demanar:

  • Convalidacions de matèries, crèdits, unitats formatives, ...
  • Exempcions parcials o totals del crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT)
  • Donar-se de baixa dels estudis o de matèries / crèdits / unitats formatives concretes (cal ser major d'edat)
  • Formular la reclamació de la qualificació obtinguda en una matèria / crèdit / unitat formativa a la convocatòria ordinària o extraordinària.
  • Formular una reclamació
  • Altres

 Podeu descarregar-vos: Model de sol·licitud