Grau Mitjà
 

Arts Gràfiques:

  Impressió gràfica i converting
  DUAL
  (Horari: Matí i tarda)

  Conveni amb COMEXI GROUP (Riudellots)

  Col·lectiu Singular:
  Els alumnes que tinguin 18 anys el novembre del 1r curs tenen prioritat d'accés en la preinscripció

  ACEBOOK

Comerç i Màrqueting:

Activitats comercials
(Horari: 1r matí i 2n tarda)

 


 LOG

Edificació i Obra Civil:

Obres d'interior, decoració i rehabilitació
(Horari: Matí)


També es pot cursar en mode semipresencial

LOG

 

Electricitat i Electrònica:v

Instal·lacions elèctriques i automàtiques
(Horari: 1r matí i 2n tarda)

 

 

També es pot cursar en mode semipresencial

 

Fabricació Mecànica

 

Mecanització
(Horari: 1r matí i 2n tarda)

 


També es pot cursar en mode semipresencial

 

 

Instal·lació i Manteniment:

Instal·lacions frigorífiques i de climatització 
Alternança Simple 
(Horari: Tarda) 

Instal·lacions de producció de calor 
Alternança Simple
(Horari: Matí)

2 cicles en 3 anys 
Els dos cicles anteriors es poden assolir en tres anys, gràcies a la convalidació de mòduls comuns

LOG

 

Links d'interés:

Orientació a Girona (PIFP.cat)

Informació dels cicles formatius que s'ofereixen i els seus currículums Departament d’Ensenyament: FP

Consulta els centres on pots cursar els diferents estudis

Més informació dels Cicles formatius FP

Informació de les Proves d'accés als Cicles formatius

Informació de les Mesures flexibilitzadores de la FP