Grau Mitjà


    
 Cicles Formatius de Grau Mitjà
   
 Família professionalCicle 
 Arts gràfiquesIMPRESSIÓ GRÀFICA I CONVERTINGŸè
 Modalitat: Dual
 Horari: tarda
 Conveni amb amb l'empresa COMEXI GROUP.  *Col·lectiu Singular
 PREIMPRESSIÓ DIGITAL 
 Modalitat: Dual
 Horari: 1r matí i 2n de tarda
 Comerç i màrquetingACTIVITATS COMERCIALSŸè
 Horari: 1r matí i 2n de tarda
 Edificació i obra civilOBRES D'INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIӟè
 Horari: matí
 Opció: cursar en mode semipresencial
 Electricitat i electrònicaINSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUESŸè
 Horari: 1r matí i 2n de tarda
 Instal·lació i mantenimentINSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ Ÿè
 Modalitat: Alternança Simple 
 Horari: tarda
 INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR Ÿè
 Modalitat: Alternança Simple 
 Horari: matí
 Els dos cicles es poden assolir en tres anys, gràcies a la convalidació de mòduls comuns
 Fabricació mecànicaMECANITZACIӟè
 Horari: 1r matí i 2n de tarda
 Opció: cursar en mode semipresencial
    
    
 Video presentació dels nostres ciclesŸè
    
 Video Arts Gràfiques _ FSEŸè
    
 Video Edificació i obra civil _ FSEŸè
    
 Preinscripció cicles grau mitjàŸè