Grau Mitjà

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 

ARTS GRÀFIQUES

 

 

 IMPRESSIÓ GRÀFICA I CONVERTING

  DUAL

  (Horari: matí i tarda)

 

  Conveni amb COMEXI GROUP (Riudellots)*.  *Col·lectiu Singular

 

 

PREIMPRESSIÓ DIGITAL DUAL

  (Horari: 1r matí i 2n de tarda)

  

COMERÇ I MÀRQUETING

 

ACTIVITATS COMERCIALS

(Horari: 1r matí i 2n tarda)

Opció: cursar en mode semipresencial

 

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

 

OBRES D'INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ

(Horari: matí)

 

Opció: cursar en mode semipresencial

 

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

(Horari: 1r matí i 2n tarda)

 

 

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

 

INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ 

Alternança Simple 

(Horari: tarda) 

 

INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR 

Alternança Simple. 

(Horari: matí)

 

Els dos cicles anteriors es poden assolir en tres anys, gràcies a la convalidació de mòduls comuns

 

FABRICACIÓ MECÀNICA


MECANITZACIÓ

(Horari: 1r matí i 2n tarda)

 

 

Opció: cursar en mode semipresencial

 

 

 


+ informació:

Orientació a Girona (PIFP.cat)

Informació dels cicles formatius que s'ofereixen i els seus currículums Departament d’Ensenyament: FP

Consulta els centres on pots cursar els diferents estudis

Cicles formatius FP

> Informació de les Proves d'accés als Cicles formatius

> Informació de les Mesures flexibilitzadores de la FP